Pokřikov - 30.8.2008

„Člověk, který nikdy neplakal nežil opravdový život!“ Jan Werich