Pokřikov - 30.8.2008

„Tragédie žen spočívá v tom, že se každá nakonec podobá své matce.“ Oscar Wilde