Bylany 1.12.2007

„Vhodnou základnou pro manželství je oboustranné nepochopení.“ Oscar Wilde